КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

АВТОРСКИ ПРАВА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
АВТОРСКИ ПРАВА

Уеб съдържанието, дизайнът, изображенията, анимациите, софтуерът, текстовете, както и информацията, която се съдържа в www.traduccionesbg.com са собственост на TRADUCCIONES BG MULTILANGUAGES S.L., ЕИК: B88279922 с адрес на управление: C/ Pilar Bardem, 1B, Rivas-Vaciamadrid – 28521 (Madrid), по-нататък TRADUCCIONES BG и не се разрешават: цялостни или частични репродукции и публикации на уеб страницата; компютърно третиране, дистрибуция и медийно разпространяване; модификация и промяна, без предварително писмено разрешение от TRADUCCIONES BG. Потребителят може, единствено и само, да използва материала намиращ се на тази уеб страница за собствени цели, като се забранява използването му с комерсиални или забранени от закона цели.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА www.traduccionesbg.com

Ползването на уеб страницата www.traduccionesbg.com предполага пълното приемане, без изключения, на всички и всяко едно от условията включени в този документ за конфиденциалност, във вида публикуван от TRADUCCIONES BG, в момента в който Потребителят отвори страницата. Именно за това, потребителят трябва да прочете внимателно този Документ за конфиденциалност.

1. TRADUCCIONES BG може да променя или актуализира, без предварително известие, съдържащата се информация в своята уеб страница, така както нейната конфигурация, презентация и условия за достъп.

2. TRADUCCIONES BG не гарантира не наличието на интерференции и грешки при достъпа в страницата, в нейното съдържание, както и нейната актуализация, въпреки че ще положи всички усилия, в тези случаи, за да ги избегне или да ги отстрани по възможно най – добрия и най – бързия начин.

3. Потребителят се задължава да използва уеб страницата, съгласно закона и този документ, както и според моралните и етични навици, приети в обществения ред.

4. TRADUCCIONES BG декларира, че цялото съдържание и услуги, които се предлагат в www.traduccionesbg.com гарантират спазването на моралните права, основните принципи на не дискриминация отнасящи се до раса, религия, пол, националност, свобода на словото, инвалидност или всякакъв вид друго лично или социално обстоятелство, както и защитата на деца и юноши.

5. TRADUCCIONES BG декларира, че чрез тази медия, няма да осъществява подвеждаща реклама, като такава няма да се считат формалните или числените грешки, които могат да бъдат открити в съдържанието на различните сектори на страницата. TRADUCCIONES BG се задължава да отстрани тези грешки, след като бъдат детектирани, по най – бързия начин.

6. TRADUCCIONES BG декларира, че няма да изпраща комерсиална реклама без идентификация, спазвайки Законова наредба 34/2002 за Услугите на Медийните дружества и електронната търговия. Няма да се счита за комерсиална реклама, каквато и да е информация, която се изпраща на клиентите на TRADUCCIONES BG, когато се има за цел поддържането на установените комерсиални взаимоотношения между клиента и TRADUCCIONES BG, така както и реализирането на информационни действия и други дейности, присъщи за услугата, която клиентът е контратирал с фирмата.

7. Достъпът до тази уеб страница, както и използването на съдържанието в нея са отговорност, единствено и само на този, който ги използва. TRADUCCIONES BG не носи никаква отговорност за вреди и щети нанесени от споменатия достъп или използване на съдържанието. TRADUCCIONES BG не носи отговорност за възможните проблеми със сигурността, които могат да възникнат, нито за вероятни вреди, които биха могли да възникнат в компютърната система на потребителя (хардуер и софтуер), в запазените в компютъра файлове или документи, като следствие от наличието на вируси, в компютъра на потребителя използван за достъпа до услугите и съдържанието на уеб страницата, както и за не доброто функциониране на програмата за сърфиране или за използването на нейни неактуализирани версии.

8. TRADUCCIONES BG и потребителят изрично подчертават отказа да отговарят пред която и да е друга юрисдикция различна от съда, според местожителството на Traducciones BG, в случай на спор породен от достъпа до тази уеб страница. В случай, че потребителят е с местожителство извън Испания, TRADUCCIONES BG и потребителят изрично подчертават отказа да отговарят пред която и да е друга юрисдикция различна от съда в град Мадрид.

9. TRADUCCIONES BG не използва „бисквитки” в своята страница, сърфирането по страницата www.traduccionesbg.com е анонимно и единствено се регистрира информация за броя посещения, часове и т. н., в статистическите файлове на страницата www.traduccionesbg.com